Öster Malma Wildlife Park

Bild till verksamhet: Öster Malma Wildlife Park0
Bild till verksamhet: Öster Malma Wildlife Park1
Bild till verksamhet: Öster Malma Wildlife Park2
Öster-Malma, Nyköping 0155-24 62 28

Ett vilthägn med älg, mufflon, kron- och dovhjort i deras naturliga miljö.

Syftet med Öster Malma Wildlife Park

Ett av syftena med Wildlife Park är att ge allmänheten en möjlighet att se svenska vilda djur. Ett annat är att den ska användas vid undervisning. Det är viktigt att behålla känslan och respekten för att det är vilda djurarter. Alla djur som hålls i parken är uppfödda i fångenskap men de tillhör fortfarande vilda djurarter. Älgen är skogens konung och att våra älgar ska ha tillgång till skogar tycker vi är lika självklart som att kronhjorten har sumpmark. Detta innebär att viltupplevelsen i Öster Malma Wildlife Park blir något annorlunda eftersom att djuren inte kommer att stå och vänta innanför staketet på en kortklippt grönyta utan kommer att kunna beskådas i sin naturliga miljö.

Ett tips är att ta med sig kikaren och stiga upp på våra utkiksplatser. Där kan du spana ut över hägnen och upptäcka var djuren för tillfället uppehåller sig. Kanske ligger det en älg i skogsbrynet eller dovhjortar i skuggan under träden!

Sommarhägn och vinterhägn

Under maj- september hålls alla djuren i sina sommarhägn vilka ligger längs de korta promenadvägar som du tar dig fram på till fots i parken. Längs med dessa vägar sitter även informationsskyltar om de olika djurarterna och dess ekologi. Skyltarna är på svenska, engelska och tyska. 

I Wildlife Park ser du även en hel del fåglar under din promenad i parken t.e.x tjäder, rapphöna och de sällsynta fjällgässen. Under vinterhalvåret oktober - april är dock fågeluppvisningen stängd då fåglarna är uppstallade inomhus för vintern.
Biljetter köps i receptionen. 

Öppettider:

1 oktober tom 30 april:
Tisdag - Lördag 11.00-15.00, söndag 9.00-12.00

Lilla Viltvårdstigen 

Den lilla viltvårdstigen vänder sig till våra yngre besökare. Att gissa bajset, se vilka djur som ligger i gryt och mäta sin styrka med ett älghorn är några av aktiviteterna längs stigen. 

Vildsvin och Viltvårdstigen

En kort promenad bort i det vackra landskapet, strax utanför själva parken kan du besöka vårt vildsvinshägn. Vildsvinen är nyfikna och visar gärna upp sina bastanta kroppshyddor. I vanliga promenadskor kan du vandra en drygt kilometer längs Viltvårdsstigen och uppleva vilda möten och ny kunskap om traktens vilda djur. 

Hundar

Hundar får inte tas med in i Wildlife Park då detta kan vara stressande för de hägnade djuren. 

Öppettider

Högsäsong 1 maj - 30 september:
Tisdag-Lördag kl. 10.00 - 16.00 (midsommarhelgen stängt).September: StängtLågsäsong 1 oktober - 30 april:
Tisdag - Lördag kl. 10.00 – 15.00, Söndag kl 09.00-12.00.Under perioden oktober till april befinner sig samtliga klövvilt i vinterhägnen. Det innebär att de rör sig på ett större område och därmed är svårare att se. Våra fågelvoljärer är stängda under denna period.OBS ordinarie öppettider kan förändras under storhelger, högtider osv. Vänligen besök vår hemsida www.ostermalma.se för aktuella öppettider.

Tillgänglighet

I Wildlife Park finns gott om plats så det är sällan trångt att ta sig fram.  Det finns inga trappsteg eller annat som hindrar framkomligheten för en rullstol.
Underlaget på parkens promenadvägar är grus, samt gräs på lilla viltvårdsstigen, vilket möjligvis kan försvåra framkomligheten.
Det finns ramper upp till utsiktsplatser, dock är de något branta. Handikapptoalett finns i Röda längan samt i Lagårn. Det finns bänkar att sätta sig och vila på i parken.