Rönö församling

Bild till verksamhet: Rönö församling0
Bild till verksamhet: Rönö församling1
Bild till verksamhet: Rönö församling2
Runtuna Klockargård 611 93 Nyköping +46155241016

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Rönö församling, som är en del av Svenska kyrkan och tillhör Strängnäs stift!

Ungefär 2 100 personer är bofasta här, varav ca 1 400 är medlemmar i Svenska kyrkan. Tätorter finns i Runtuna, Råby och Ludgo (Aspa).

Rönö församling är både ung och gammal!

Ung, eftersom den bildades 2002 (när pastoratets fyra församlingar slogs samman till en), och gammal, eftersom alla våra sex kyrkor är medeltida. Ett flertal runstenar vittnar om att kristna bott i trakten sedan åtminstone 1 000-talet. Rönö är det gamla häradsnamnet, församlingen omfattar dess norra och västra delar. Rönö kommuns område (1952–1970) sammanföll med församlingens.

Det finns sex kyrkor här; i Runtuna, Lid, Ludgo, Spelvik, Råby-Rönö och Ripsa. I samtliga firas gudstjänst året om, förutom Spelviks kyrka, som endast används juni-augusti. Samtliga kyrkor är öppna för besök under dagtid på somrarna, övriga tider efter överenskommelse.

Du är välkommen att boka dop, vigsel och begravning i någon av våra kyrkor. I anslutning till kyrkorna i Ludgo, Ripsa, Runtuna & Råby-Rönö finns församlingshem, som du kan låna i samband med förrättning. De kan också hyras för andra tillfällen.

Vårt församlingsblad, ”Rönöbrevet”, delas ut till samtliga hushåll i församlingen fyra gånger om året. I Rönöbrevet finns periodens gudstjänster, ”kyrknytt” och aktuell information. Varje fredag finns kommande veckas predikoturer och information om andra aktiviteter i Södermanlands Nyheter.

I församlingen finns en förskola, ”I vått och torrt”, med utomhuspedagogik, och ett fritidshem, ”Prästkragen”.

Verksamhet för barn och ungdomar, följer skolterminerna:

Öppet hus i Råby-Rönö Församlingshem, för barn 0 år och uppåt med förälder. Måndagar kl. 9-11 under terminerna (ej skollov).

Måndagsklubben i Råby-Rönö Församlingshem, för barn i F-klass – åk 3. Måndagar kl. 13-16 under terminerna (ej skollov).

Öppet hus i Runtuna Församlingsgård, för barn 0 år och uppåt med förälder. Tisdagar kl. 9-11 under terminerna (ej skollov).

Skaparna i Runtuna Församlingsgård, för barn i F-klass – åk 6. Onsdagar kl. 14.15-16 under terminerna (ej skollov).

Sökarna i Runtuna Församlingsgård, för barn i F-klass - åk 6. Torsdagar kl. 13.30-15.30 under terminerna (ej skollov).

Barnkör i Runtuna kyrka, för barn i F-klass – åk 6. Torsdagar kl. 15.30-16 under terminerna (ej skollov).

Konfirmandgrupp/Ungdomsgrupp, kontakta Ellinor om du vill vara med; 070-510 11 52

Övrig verksamhet, se hemsidan för aktuella datum:

Råby-Ripsa kyrkliga syförening

Sopplunch för daglediga i Råby-Rönö församlingshem

I församlingen finns ett rikt sång- och musikliv, med ofta förkommande musikgudstjänster.

Rönö kyrkokör övar på onsdagar i Runtuna Klockargård, under ledning av kantor Per Gustafsson. Vill du vara med i kören? Vi välkomnar fler sångare!

Rönnliden i Aspa hålls regelbundet andakter och samtal.

Övriga aktiviteter annonseras i Rönöbrevet, på församlingens Facebook-sida och på hemsidan.

Församlingen har 19 anställda.

Många församlingsbor är engagerade som förtroendevalda i till exempel Kyrkorådet, Kyrkofullmäktige, något utskott eller något av sockenråden, som kyrkvärdar/klockare o.s.v. Kontakta oss om du också vill vara med!

Faciliteter

  • Barnvänligt
  • Bussparkering
  • Hjärtstartare
  • Laddplats för elbil
  • Parkering
  • Parkering för rörelsehindrad
  • RWC