nyköpingsguiden.se
Rosenhanska vandringsleder
Rosenhanska vandringsleder
Rosenhanska vandringsleder

Rosenhanska vandringsleder

I Husby-Oppunda socken finns 4 utmärkta vandrings- och cykelleder.

Vi rekommenderar att ni parkerar vid Husby-Oppunda kyrka. På sockenstugans vägg finns en karta och information.

Våtmarksleden

Start vid parkering, Torps allé. 5 km Leden går runt Vadsjöns våtmark

Öksundsleden

Start vid Husby gård – avtagsvägen mot Stäringe. 1,5 mil. Öksundsleden är en cykel- och vandringsled som går på grusvägar omväxlande genom jordbrukslandskap och skogslandskap.

Skogsleden

Start vid Husby-Oppunda kyrka. Skogsleden är en cykel- och vandringsled som går på skogsvägar genom barrskogslandskap med gläntor som öppnar upp mot mindre åkrar och ängar.

Fornminnesleden

Start vid parkering, Valla. Leden går genom jordbrukslandskap med åkrar och beteshagar. Leden passerar bronsåldersgravar, rester av forntida bosättningar, skeppssättning och gravfält.

Öppettider

Året runt

Tillgänglighet

Vid våtmarksleden finns ett handikappanpassat utsiktstorn.

broschyr_husby-oppunda_vandringsleder.pdf