Vandringsleder i Husby-Oppunda

Torps Säteri 070-725 62 69

I Husby-Oppunda socken finns 4 utmärkta vandrings- och cykelleder.

Vi rekommenderar att ni parkerar vid Husby-Oppunda kyrka. På sockenstugans vägg finns en karta och information.

Våtmarksleden
Start vid parkering, Torps allé - 5 km och leden går runt Vadsjöns våtmark. Här får du vandra runt Vadsjön, en våtmark med unika fågelarter, fornborg och fågeltorn. 
Se karta över området på Google. 

Öksundsleden
Start vid Husby gård – avtagsvägen mot Stäringe. 1,5 mil. Öksundsleden är en cykel- och vandringsled som går på grusvägar omväxlande genom jordbrukslandskap och skogslandskap.
Se karta över området på Google. 

Skogsleden
Start vid Husby-Oppunda kyrka. Skogsleden är 15 km och är en cykel- och vandringsled som går på skogsvägar genom barrskogslandskap med gläntor som öppnar upp mot mindre åkrar och ängar.
Se karta över området på Google. 

Fornminnesleden
Start vid parkering, Valla. Leden går genom jordbrukslandskap med åkrar och beteshagar. Leden passerar bronsåldersgravar, rester av forntida bosättningar, skeppssättning och gravfält.
Se karta över området på Google. 

Öppettider

Året runt

Faciliteter

  • Barnvänligt
  • Bussparkering
  • Laddplats för elbil
  • Parkering
  • Parkering för rörelsehindrad
  • Rullstolsanpassat

Tillgänglighet

Vid våtmarksleden finns ett handikappanpassat utsiktstorn.