Sävö naturreservat

Sävö 1, Västerljung 073-2010124
Fler bilder
Sävö naturreservat
Sävö naturreservat
Sävö naturreservat

Sävö naturreservat ligger nära fastlandet och har karaktär av innerskärgård. Ön är präglad av jordbruk och betesdrift.

Det finns gott om rester av det gamla odlingslandskapet: åkrar, odlingsrösen och handgrävda diken. På ön finns också omkring 100 hamlade träd av lind, ask och ek.

Sävö är måttligt kuperad och når som högst 18 meter över havet. Klipphällar, branta berg, sänkor och skrevor finns framför allt på den västra sidan. Skogen består av gran och tall med alkärr på några ställen

Några riktigt gamla ekar - omkring 300 år gamla - finns kvar i anslutning till den gamla lotsplatsen. De flesta ekarna planterades troligen då Sävö var en arrendegård under Tureholms säteri, under den tidsepok då eken ansågs symbolisera välstånd och framgång.

Trots att Sävö är en relativt liten ö är floran artrik och ön innehåller ett stort antal vegetationstyper. Öns vegetation är präglad av betet och innehåller bland annat Adam och Eva, jungfrulin, vildlin och darrgräs.

Sävö är en omtyckt ö för vandring, bad och fiske. Information om exempelvis boende, öppettider för Sävö gårdscafé, transporter, aktiviteter, jordbruket, natur och historia: 

Hemsida: Sävö i Sörmlands skärgård 

Coronautbrottet
På grund av det pågående coronautbrottet har vi särskild information om hur vi på Sävö gård arbetar med boende, gårdscafé och transporter:
Så här hjälps vi åt att hålla smittan borta

 

Öppettider

Alltid - under högsäsongen, sex veckor under sommaren, är Sävö gårdscafé öppet på Sävö gård. Vi serverar frukost, bakverk och matiga mackor. Gårdens produkter - rökt fårkött, ägg och grönsaker - efter tillgång.

Tillgänglighet

Från Källviks brygga finns det olika sätt att ta sig ut till Sävö. Under sommarsäsongen kör vandrarhemmet turer. Länstrafiken i Sörmland kör också turer vissa dagar, så kallad kompletteringstrafik. Med en kanot eller kajak tar det bara tio minuter från Källviks brygga till Sävö.Om du inte får tag på någon transport – ta kontakt med oss på Sävö gård så försöker vi ordna så att du kommer ut.