Svärta hembygdsförening

Horn, Västergården, 611 93 Nyköping 070 718 53 84

Välkommen till Svärta hembygdsförening. Bygdevandringar, föredrag, Öppet hus i Magasinet.

Hembygdsföreningens syfte är att värna och vårda miljön i Svärta socken, att sprida kunskap om det gamla Svärta och att utveckla känslan för socknens historiska och kulturella värden.

Föreningen vill också följa vad som sker i nutiden och delta i utvecklingen av vår bygd. 

Föreningen är ansluten till Sörmlands hembygdsförbund.