Sweden Experience Tours

Bild till verksamhet: Sweden Experience Tours1
Bild till verksamhet: Sweden Experience Tours2
61191 Nyköping +46 (0)76 0810511

Med din personliga guide Stefanie kan du upptäcka naturen på ett nytt sätt. Du kommer att lära dig om den senaste istiden, Östersjöns ekosystem och den lokala kulturhistorien.

Jag erbjuder guidade vandringar i Sörmlands natur och stadsvisningar i Nyköping, Trosa och Söderköping. 

Vandringar - Om du väljer att upptäcka Sörmlands natur med mig som din guide, så kommer du att lära dig om den senaste istiden och hur du läser isens och smältvattens spåren i dagens landskap. Beroende på var vi befinner oss, så kommer du få lära dig om olika ämnen kring natur och kultur:

Vandrar vi längs Östersjön (t ex i Stendörren, på Sävö eller längs Bråviken), så kommer du att lära dig om Östersjöns utveckling samt dagens ekosytem och algblomning. Vandrar vi genom myrmark så upptäcker vi typiska växter och pratar om skillnaden mellan olika typer av myrmark. I de historiska gruvområden (kring Skottvång och mellan Koppartorp och Nävekvarn) kommer du att få inblick i den lokala gruvhistorien. På Sävö lär du dig om skärgårdslivet och på Labro Ängar upptäcker vi de återskapade slåtterängar samt deras betydelse för den biologiska mångfalden. 

En överblick över alla vandringar finns på hemsidan: www.swedenexperiencetours.com/sv

 

Stadsvisningar - Jag erbjuder guidade stadsvisningar i Nyköping, Trosa och Söderköping (1-2 timmar, efter önskemål). 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Är ni redan en grupp? Så skick gärna en förfrågan till mig med er önskade tur samt datum och tid. Jag gör mitt bästa för att uppfylla era önskemål. Om ni söker en aktivitet inom en konferens, hör gärna av er.  

Vill du hänga med på en guidad vandring i en blandad grupp? Titta gärna på min facebook sida https://www.facebook.com/SwedenExperienceTours/ där jag lägger upp alla vandringar som evenemang. 

För privat guidade utflykter för smågrupp / familjer vänligen kontakta mig personligen. 

 

___________ english ____________

I offer guided hikes in Sörmland's nature and city tours in Nyköping, Trosa and Söderköping.

Hiking tours - If you choose to discover Sörmland's nature with me as your guide, you will learn about the last ice age and how to read the traces of ice and meltwater in today's landscape. Depending on where we are, you will learn about different topics around nature and culture:

If we hike along the Baltic Sea (e.g. in Stendörren, on Sävö or along Bråviken), you will learn about the development of the Baltic Sea as well as today's ecosystem and algae blooms. If we walk through moorlands, we discover typical plants and talk about the differences between typical types of moorlands. In the historic mining areas (around Skottvång and between Koppartorp and Nävekvarn) you will get an insight into the local mining history. At Sävö you learn about life in the archipelago and at Labro Ängar we discover the recreated rough pastures and their importance for biodiversity.

An overview of all hikes can be found on the website: www.swedenexperiencetours.com 

 

City tours - I offer guided city tours in Nyköping, Trosa and Söderköping (1-2 hours, as desired).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Are you already a group? Feel free to send me a request with your desired tour, date and time. I do my best to fulfill your wishes. If you are looking for an activity within a conference, please get in touch and we will find what suits you best.

Do you want to join a guided hike in a mixed group? Feel free to look at my facebook page https://www.facebook.com/SwedenExperienceTours/ where I post all hikes as events.

For private guided tours for small groups / families please contact me personally.

 

_____________ other languages ____________

I offer tours in english, german, swedish and portuguese. Communication is further possible in french and spanish.

Touren auch auf Deutsch (muttersprachlich).

 

Kontakt

Stefanie Schlosser 

+46 (0)76 0810511

stefanie@swedenexperiencetours.com 

www.swedenexperiencetours.com

Öppettider

alla dagar / everyday

Juni - September