Två personer som står och kollar på en skylt

Berga Kulle naturreservat

Berga kulle naturreservat är omväxlande med stora höjdskillnader med flera utsiktsplatser över Kiladalen. Naturreservatet ligger cirka 15 km väster om Nyköpings tätort och cirka 2 km sydväst om Tuna kyrka. 

Berga Kulle passar för vandring eller som utflykts- och äventyrsmål.
Huvuddelen av naturreservatet består av en hög bergsplatå med stort inslag av hällmarkspartier. Inom denna platå finns spärrgreniga tallar med pansarbark och även tallticka.

Här finns mycket gammal barrskog

Områdets naturvärden är främst knutna till den mycket gamla barrskogen som har en påtaglig naturskogskaraktär. På granlågor har också grön sköldmossa påträffats. I övrigt förekommer rikligt med torrakor med bohål samt gott om lågor av både tall och gran.

Hitta till Berga Kulle

Bil / Cykla

Du når reservatet med bil genom att köra väg 800, gamla E4, västerut från Nyköping. Ta av till Svehorn från Berga-Tuna. Efter ett par kilometer finner du parkeringen och en informationsskylt till reservatet. 

Kollektivtrafik

Åk med buss 563 Stavsjö och gå av vid hållplatsen Berga-tuna. Hållplatsen ligger ett par kilometer norr om reservatet.

Läs mer om Berga Kulle och hitta kartor, serviceinformation och särskilda regler på Länsstyrelsens webbplats.