En spång går bredvid ett vattendrag.

Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat

Hållet-Marieberg-Stenbro är ett skogsområde mitt i Nyköping längs Nyköpingsån. Här finns motionsspår och naturskog med bävergnag. Vid Frisksportartorpet finns även ett arboretum.

Hållet är ett av kärnområdena för friluftslivet i Nyköping

Stadens åpromenaden går från cykelbron till skogsgläntan vid Nyköpingsån. På västra och östra sidan ån finns grillplatser med tillgång till ved där alla är välkomna att grilla när vädret passar.

Området har ett stort nät av stigar, löpslingor och promenadvägar, här kan du enkelt motionera, till exempel genom löpning, skidåkning, cykelturer eller promenader. Du hittar även svamp och bär på Hållet.

Hållets naturreservat passar för naturstudier i alla åldrar

Om du är verksam inom skolan eller föreningslivet kan du utnyttja området för exkursioner för att studera växter och fågellivet i området. Längs ån leder en fin strövstig som en del av åpromenaden. Särskilt under vår och försommar då naturen står i sin yppersta prakt är det många som vandrar längs ån. 

Stanna till vid Fornborgen i Stenbro

Vid Stenbro intill Nyköpingsån ligger en skarpt markerad urbergsklack, som tidigare utnyttjats som berså och utsiktsplats. ”Fornborgen” har branta sidor klädda med en frodig grönska. Nedanför växer ädellövskog med dominerande ek, lönn, alm och ask, möjligen det största sammanhängande ädelskogsbestånd i Nyköpingstrakten. Flera stigar med stensatta trappsteg leder besökaren upp till utsikten på fornborgens krön. 

Hitta till Hållet-Marieberg-Stenbro!

Naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro ligger mitt i Nyköping, cirka 10 minuters gångavstånd från Stora Torget. Hållet sträcker sig mellan Brunnsgatan, E4:an och Nyköpingsån, strax norr om vårdcentralen Åsidan. Kollektivt: Naturreservatet ligger i direkt anslutning till tätorten. Flera hållplatser och linjer finns att välja mellan.

Karta Hållet-Marieberg-Stenbro

I samarbete med Nyköpings Orienteringsklubb har Nyköpings kommun tagit fram uppdaterade kartor över Hållets naturreservat. Det är fritt att skriva ut och använda kartan som Nyköpings Orienteringsklubb ritat. På baksidan av kartan finns information om naturreservatet. 


Läs mer om Hållet-Marieberg-Stenbro på Nyköpings kommun webbplats.