Ett blommande träd i en öppen terräng.

Labro ängar naturreservat

Labro är ett kuperat landskap med öppna ängs- och betesmarker, före detta åkrar och mindre höjder med träd och buskar. 

På Labro kan du bland annat se fältgentiana, smörbollar, majviva, kattfot, tofsvipa, rödbena och gulärla.

Naturreservatet Labro ängar ligger intill Nyköpings tätort. I väster ansluter bostadsområdet Bryngelstorp och i öster Sjösafjärden.

Hitta till Labro Ängar

Bil / Cykla

Labro Ängar ligger i Bryngelstorp och bredvid naturreservatet finns det en parkering. 

Kollektivtrafik

Ta buss 1 mot Bryngelstorp och välj busshållsplats Champinjonvägen. Vandra sen upp för backen, sväng vänster vid Tuvhättevägen, följ vägen. Sen ser du naturreservatet till vänster. 

Läs mer om Labro Ängar på Nyköpings kommun webbplats.