Örstigsnäs naturreservat

I området kan besökaren uppleva värdefulla natur- och kulturvärden, biologisk mångfald och utsikter.

Särskilt intressanta områden att besöka är kustlinjen med dess utsikt, badplatsen med de gamla knotiga tallarna, skansen och de öppna betesmarkerna vid Jungfruvassen. Den kalkkrika marken ger en speciell flora med många värdefulla arter. Mångfalden av livsmiljöer ger upphov till en artrik kärlväxtflora som till exempel desmeknopp, hartmanstarr och knärot som alla är rödlistade arter.

I naturreservatet ligger Nyköpings närmaste allmänna badplats, Näsudden Här finns olika anpassningar för personer med funktionsnedsättning som badramp och utedass.

Kulturhistoriska värden

Två fornlämningar och tre andra kulturhistoriska lämningar har satt spår efter den historiska markanvändingen i området. Den mest framträdande och intressanta är den skansanläggning som finns i områdets östra del. På Skansholmen på andra sidan inloppet ligger Hasselö skans som tillsammans med Örstigsnäs skans var viktiga i försvaret av staden.

Hitta hit

Från Nyköpings tätort kan man vandra längs Sörmlandsleden, etapp 45:1, genom hela naturreservatet vidare till Strandstuvikens naturreservat. Leden går bara en liten bit genom Strandstuvikens naturreservats norra del men därifrån finns en markerad stig vidare till Janstorpsskogen naturreservat.

Besöksparkering för naturreservatet finns vid Näsuddens badplats och längs Tallarvägen. I naturreservatets norra del, intill Jungfruvassen, finns möjlighet till parkering för ett fåtal bilar.

Läs mer om Örstignäs och hitta kartor och serviceinformation på Nyköpings kommuns webbplats.