Örstigsnäs naturreservat

I Örstigsnäs kan du uppleva värdefulla natur- och kulturvärden, biologisk mångfald och vackra utsikter. Naturreservatet har flera möjligheter till friluftsliv.

Hitta till Örstigsnäs

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Bada vid Näsudden och upplev naturen vid Östersjön

I naturreservatet ligger Nyköpings närmaste allmänna badplats, Näsudden. Här finns olika anpassningar för personer med funktionsnedsättning som badramp och utedass. Särskilt intressanta områden att besöka är kustlinjen med dess utsikt, badplatsen med de gamla knotiga tallarna, skansen och de öppna betesmarkerna vid Jungfruvassen. Den kalkkrika marken ger en speciell flora med många värdefulla arter. Mångfalden av livsmiljöer ger upphov till en artrik kärlväxtflora som till exempel desmeknopp, hartmanstarr och knärot som alla är rödlistade arter.

Kulturhistoriska värden

Två fornlämningar och tre andra kulturhistoriska lämningar har satt spår efter den historiska markanvändingen i området. Den mest framträdande och intressanta är den skansanläggning som finns i områdets östra del. På Skansholmen på andra sidan inloppet ligger Hasselö skans som tillsammans med Örstigsnäs skans var viktiga i försvaret av staden.

Regler

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Om naturreservatet

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon