Utsikt över en del av skärgården.

Ringsö naturreservat

Ringsö är den största av öarna i den sörmländska skärgården. Här sprider djupa skogar, ängs- och betesmarker och stränder ut sig. Reservatet i skärgården ett par km utanför Studsvik. 

Längs öns sydöstra sida och väster om Ringsö och Hummelviks gårdar är stränderna branta och bergiga.

Här finns fina sandstränder

I söder finns däremot sandstränder och en sjö som snörts av från havet genom en sand- och grusrevel. Här låg förr en hamn med fiskebodar och båthus. I dag finns bara några sten- och trägrunder kvar från den tiden. Skogen på Ringsö består framför allt av barr- eller blandskog. Tallbevuxna hällmarker avbyts av sänkor.

Ringsös lin har använts till att göra fiskenät

Mellan Ringsö gårdar och Laxvarpet finns en gammal linrötningsgrop. Av linet som odlades och rötades på ön tillverkades bland annat nät till fiske. Vid djupsundet ligger Österbodarna, gamla fiskebodar, som har restaurerats och återfått sitt ursprungliga utseende, bland annat med vasstak.

Hitta hit

Reservatet ligger 25 km öster om Nyköping, i skärgården ett par km utanför Studsvik. Till reservatet tar du dig med egen båt. 

Läs mer om Ringsö och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens Sörmlands webbplats.