nyköpingsguiden.se

Svanviken-Lindbacke naturreservat

Populärt strövområde för alla naturintresserade. En gång i tiden var det en plats för kungar. Dagens kungligheter i reservatet är blommor, växter, insekter och fåglar.

Trakten har varit bebodd sedan järnåldern. Vid ingången från parkeringen finns en labyrint av sten som man gärna kan försöka att lösa. Troligtvis byggdes den på Lindbacke under medeltiden.

I dag är det växterna och djuren som styr över markerna Svanviken och Lindbacke. Särskilt fåglarna trivs i området. Lindbacke har blivit ett populärt strövområde för alla naturintresserade.

I naturreservatet finns det gott om olika blommor, växter, insekter och fåglar. Marken har genom århundradena varit både torr och mager, därför används den fortfarande som betesmark åt nötkreatur.

I den södra delen av naturreservatet ligger en sumpskog med framförallt björkarten Klibbal. Skogen har vuxit upp under 1900-talet. Från parkeringen vid foten av Ryssbergens skidbacke utgår en led till en utsiktsplattform. Leden är anpassad för personer med funktionsnedsättningar och går ut i sumpskogsområdet.

Bästa besökstid är april till och med juni. Även sensommarbesök kan vara givande då fågelarten vadare ibland rastar i stora mängder.

En gång var Svanviken en havsvik. Men tiden och landhöjningen har förvandlat området till en våtmark vars enda förbindelse till Östersjön är genom Kilaån. När Svanviken drabbas av översvämningarunder vår och höst tar många gäss och änder chansen att rasta här.

Naturreservatet Svanviken-Lindbacke ligger i direkt anslutning till Nyköping och du kan läsa om det här