Friluftsfrämjandet Nyköping och Oxelösund

Ryssbergens Friluftsgård, Nyköping 0155-28 20 90

Långfärdsskridsko turer med erfarna ledare

Friluftsfrämjandets långfärdsskridsko är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet i Nyköping och Oxelösund. Vår informationssida heter Isluren, där finns rapporter om isäget både på sjö och hav. För att få tillgång till Isluren behöver du bli medlem samt gå en utbildning för att få grundläggande kunskaper om våra isar. Utbildningen heter "Välkommenprogrammet".

Friluftsfrämjandet i Nyköping och Oxelösund verkar för god kunskapsnivå bland föreningens medlemmar för att kunna bedriva långfärdsskridskoåkning med hög säkerhet.

Kunskap om långfärdsskridskoåkning är även ett krav för medlemskap. Vi begär därför lite mer för medlemskap i Isluren än att bara betala in en medlemsavgift.

Inför varje säsongstart arrangeras en introduktion för blivande medlemmar som består av information om utrustning, säkerhet och iskunskap samt om verksamheten.

På Hovrasjön vid Söra finns under vintern en plogad bana och utvalda lördagar arrangeras "Prova på". Där finns skridskor att hyra.

Öppettider

Säsongsbetonat