Fågellokal Vadsjön

Torps Säteri 070-725 62 69

På Torps Säteri finns en unik fågelsjö som heter Vadsjön. En markerad vandringsled och utsiktsplats från fornborgen är ett uppskattad utflyktsmål om våren.

Vadsjön är en tidigare våtmark som genom restaurering under 1990 talet fått tillbaka sin gamla stil efter decennier som utdikad mark. Här finns två fågeltorn och en handikappanpassad utsiktsplats.

Gott om fisk i Vadsjön

Här finns lättfångad fisk i det grunda vattnet som lockar till sig havsörnar. Våtmarken lyder under en skötselplan finansierad via landsbygdsprogrammet, vilket ökat antalet vadare som födosöker runt i stort sett hela sjön.

Vadfåglar vanliga

2017  hade 36 vadararter noterats och det är lika många som under hela perioden från 1992 och framåt. Bland årets rariteter finns både styltlöpare och smalnäbbad simsnäppa som besökte Vadsjön i början av juni månad. Totalt har i år minst 149 fågelarter setts och rapporterats från Vadsjön.

Eldberget är en fornborg från vikingatiden.

Öppettider

Åretrunt

Tillgänglighet

Vid Torps allé finns en parkeringsplats med karta. Det finns en handikappanpassad utsiktsplats längst vägen mot Vad. Laddstolpe för elbilar finns vid Rosenhanskas parkering.