nyköpingsguiden.se

Naturreservat

I Nyköping finns idag 44 naturreservat avsatta för att skydda värdefull natur. Reservaten bjuder på upplevelser i allt från ängsmarker och barrskogar till skärgårdsöar.