Fjällmossen naturreservat

Naturreservatet på Fjällmossen är ett av mellansveriges största myrkomplex och ligger söder om Ålberga. 

Fjällmossen är en plats för tystnad och stillhet och är för många en okänd plats. Om man har tur kan man här få uppleva orrspel eller tjäderspel.

Fjällmossen innehåller flera växter som normalt finns i de norra eller västliga delarna av Sverige. Det gäller bland annat de ovanligt rika förekomsterna av tuvsäv – en västlig och nordlig art i Sverige, men också två utpräglat västliga vitmossearter – drågvitmossa och snärjvitmossa.

Här kan du vandra, sova över i vindskydd och grilla korv.

Det finns mycket att se och upptäcka i Fjällmossen. Sörmlandsleden passerar genom området och flera "avstickare" finns längs med leden. Gör till exempel ett besök vid Lilla Göljen som ligger precis vid länsgränsen. Det är en fin skogstjärn med ett vindskydd och en eldstad där du kan äta din matsäck och övernatta. Ett par torrdass finns i reservatet.

Hitta till Fjällmossen.

Bil / Cykla 

Reservatet Fjällmossen är ett skogsområde i Kolmården, cirka 6 km sydväst om Ålberga. Reservatet ligger på båda sidor om länsgränsen mellan Södermanland och Östergötland. Parkerigar finns på flera ställen. För att nå parkering i östra delan nära Sörmlandsleden åk från Jönåker mot Kvarsebo. Ta höger mot Vrångsjö och följ skyltning mot naturreservatet och parkering. Parkering finns också i norra delen och den nås på småvägar söderut från Ålberga.

Läs mer om Fjällmossen, hitta kartor, serviceinformation och särskilda regler på Länsstyrelsens webbplats.