nyköpingsguiden.se

Nävsjön naturreservat

Naturreservatet Nävsjön är ett populäret friluftsområde utanför Nävekvarn. På vintern kan du se både skridskoåkare och pimpelfiskare på isen, om sommaren kan du ta ett uppfriskande bad i någon liten vik eller fiska.

Naturreservat är cirka fyra hektar stort och består av ett cirka 250-årigt tallskogsbestånd som gränsar till Nävsjöns östra strand. Minst en fjärdedel av beståndet bedöms ha en ålder upp till 350 år. 

Området, som sluttar ner mot Nävsjön, är mycket bergbundet men innehåller även områden med sänkor och fuktigare partier. Minst hälften av området är ren hällmark. Eftersom området är mycket vindexponerat, beläget på en nordsluttning mot Nävsjön, finns mycket vindfällen i området.  Klapperstensvallar finns på vissa ställen längs stranden.

Vandra eller fiska året runt

En 8 kilometer lång vandringsled (del av Sörmlandsleden) går runt sjön. 

Läs mer om Nävsjön och hitta kartor och serviceinformation på länsstyrelsens webbplats.

Hitta hit

Naturreservatet Nävsjön ligger cirka 9 kilometer söder om Jönåker och 4,5 kilometer nordväst om Nävekvarn. Nävsjön är skyltat från vägen mellan Lundaskog och Nävekvarn.