Nyköpings historia

Nyköping är en av Sveriges äldsta städer. Här har människor bott sen forntiden. Här har även kungar bott, festat och byggt allt från försvarsborgar till ståtliga sommarstugor. Spåren finns kvar än idag, välkommen att upptäcka.

 

 • 1800-500 före Kristus
  Släbro hällristningar. Cirka 330 figurristningar har tagits fram på hällarna ner mot Nyköpingsån.

 • 1100-talet efter Kristus
  En myntskatt från 1000-talet har påträffats i kvarteret Kompaniet. Ett försvarstorn byggdes på en klippa vid åmynningen. Det byggdes ut till en borg under 1200-talet. Man anser att Birger Jarl anlade Nyköpingshus.

 • 1200-talet
  Nyköpingshus byggdes. Under de perioder då kungen vistades på slottet var Nyköping Sveriges huvudstad. S:t Nicolaikyrkan och Allhelgonakyrkan uppfördes. Kung Knut Långe slog mynt i Nyköping omkring år 1230.

 • 1300-1400-talet
  Utrikeshandel med Lübeck och Danzig. År 1317 sker Nyköpings gästabud. Magnus Ladulås söner Kung Birger och hertigarna Erik och Valdemar var huvudaktörer i Nyköpings gästabud - ett tragiskt slut på en kunglig brödrastrid. År 1396 sker Nyköpings recess, riksmöte som hölls i närvaro av drottning Margareta Valdemarsdotter och blivande kungen Erik XIII.

 • 1500-talet
  Mellan åren 1573-1610 byggde Hertig Karl om Nyköpingshus till ett praktfullt renässansslott. De äldsta kända svensktillverkade glasen i landet, Hertig Karls glas kan dateras till slutet av 1500-talet.

 • 1600-talet
  År 1612, en riksdag i Nyköping då Gustav II Adolf utropades till kung. Karl X Gustav föds år 1622 på Nyköpingshus. Han var dotterson till Karl IX och blev kung efter kusinen Kristina. År 1633 stod Gustav II Adolf lik på Nyköpingshus i ett år innan han begravdes. Sedan 1634 är Nyköping Södermanlands residensstad. År 1665 brann stora delar av staden och slottet ner. I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet verkade den internationellt kände silversmeden Henning Petri i Nyköping. Nyköpings Mässingsbruk bildades i början av detta sekel.

 • 1700-talet
  24 juli 1719 intogs staden av en rysk galärflotta som brände och plundrade. År 1767 anlades Nyköpings skeppsvarv. Nyköpings första lasarett invigdes år 1775, beläget i hörnet Ö Storgatan och S:t Anne gatan.

 • 1800-talet
  År 1831 bildades Nyköpings Bruks- och Factoribolag. År 1842 var Bomullsspinneriet i Harg Nyköpings äldsta spinneri, Perioden och Fors är de andra två. År 1856 bildades Nyköpings Mekaniska Werkstad. Ångfartyget "Ernst Merck" sjösattes år 1858  och var då Sveriges största handelsfartyg. År 1861 tändes gaslyktor för första gången på stadens gator. Nyköpings stadsfullmäktige sammanträdde för första gången år 1863. År 1877 invigs Järnvägen Oxelösund-Flen-Westmanland. År 1897 startade Skandinaviska Glödlampsfabriken.

 • 1900-talet
  I början på 1900-talet var Nyköping en betydande textilstad. NK:s verkstäder som var knutna till varuhuset i Stockholm startade tillverkning år 1905 av främst stilmöbler och inredningar. År 1921 gör koreografen Birgit Cullberg, född och uppväxt i Nyköping, sin debut på Nyköpings teater. År 1937 bildas AB Nyköpings Automobilfabrik, Ana. År 1938 tar Ulf Peder Olrog, känd visförfattare, studenten vid Nyköpings läroverk.

  År 1940 beslutar Riksdagen att en fjärrspaningsflottilj skulle sättas upp. Det blev F 11, Kungl. Södermanlands flygflottilj, som i slutet av 40-talet var landets största flottilj. I slutet av 1950-talet beslutade politikerna att Nyköping skulle bygga ett stadshus. En arkitekttävling drogs igång och 146 förslag kom in. De tio främsta bidragen var ganska liknande varandra, strama funktionalistiska byggnader typiska för 1960-talets arkitektur.
  År 1959 köpte Saab Ana och började försäljningen av Saab-bilar. År 1987 firar Nyköping sitt 800-årsjubileum. År 1989 tar satsningen på Nyköpings flygplats fart och flygplatsen byter år 1991 namn till Stockholm Skavsta flygplats. År 1992 delas den dåvarande Nyköpings kommun i tre nya kommuner: Nyköping, Trosa och Gnesta. År 1997 startar Ryanair lågprisflyg från Stockholm Skavsta flygplats.

 

Se filmerna och inspireras av årtal i stadens historia nedan.