Upptäck naturreservat

Tanka energi i Nyköpings naturreservat.

Upplev naturen i din närhet. I Nyköping finns över 40 naturreservat där du kan njuta och tanka energi i. Reservaten är avsatta för att skydda värdefull natur och bjuder på upplevelser i allt från ängsmarker och barrskogar till skärgårdsöar.