nyköpingsguiden.se
En hängbro över ett vattendrag.
Grönskande natur framför en sjö.

Tanka energi i Nyköpings naturreservat.

Upplev naturen i din närhet. I Nyköping finns 45 naturreservat där du kan njuta och tanka enerigi i. Reservaten är avsatta för att skydda värdefull natur och bjuder på upplevelser i allt från ängsmarker och barrskogar till skärgårdsöar.