Mossiga stenar.

Janstorpsskogens naturreservat

Naturreservatet är omgivet av odlade fält, finns rastplatser, motionsspår och ridstigar. Här samsas skolbarn, motionärer och svamp- och bärplockare.

Hitta till Janstorpsskogen

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Janstorpsskogen är ett av de största sammanhängande obebyggda skogsområdena på Arnölandet och här kan du vandra ganska avskärmad från trafikbuller och andra störningar. Här finns något för alla, från skolbarn och motionärer till svamp- och bärplockare.

Skogen lämpar sig mycket bra för friluftsliv och träning genom sitt stigsystem och sin mycket mjuka topografi utan vilda branter. Det är tillåtet att cykla i Janstorpsskogen, men inte på den blåmarkerade ridleden.

Janstorpskogen växer på en höjdplatå som omringas av odlade fält. Några skogspartier är riktigt fina med höga och grova tallar och granar. På många ställen i barrskogen finns även björk, asp, sälg, al och ek i olika åldrar uppblandade med barrträden. I sumpiga delar hittar man orkidén nästrot och i granskogen växer olika pyrola-arter.

Vid Gruvstugan och Eriksberg finns även några torplämningar med rester av trädgårds- och ängsväxtlighet.

 

Regler

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Om naturreservatet

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon