nyköpingsguiden.se

Janstorpsskogens naturreservat

Janstorpsskogen ligger mitt på Arnölandet, cirka 5 kilometer från Stora Torget i Nyköping. Här samsas skolbarn, motionärer och svamp- och bärplockare.

Reservatet består av en skogbevuxen höjdplatå omgiven av odlade fält

Några skogspartier är riktigt fina med höga och grova tallar och granar. På många ställen i barrskogen finns björk, asp, sälg, al och även ek i olika åldrar uppblandade med barrträden. I sumpiga delar hittar man orkidén nästrot och i granskogen växer olika pyrola-arter.

Här kan du vandra nära stan men avskärmad från trafikbuller

Janstorpsskogen är ett av de största sammanhängande obebyggda skogsområdena på Arnölandet och du kan vandra här ganska avskärmad från trafikbuller och andra störningar. Här finns något för alla, här samsas skolbarn, motionärer och svamp- och bärplockare.

Hitta hit

Naturreservatet ligger mitt på Arnölandet, cirka 5 kilometer från Stora Torget i Nyköping, 500 meter öster om stadsdelen Långsätter på Arnö.  Läs mer om Jantorpsskogen Länsstyrelsens webbplats