Två tjejer leder sina cyklar längs en livlig gata.

Gallerior och köpcentrum

Du hittar gallerior, affärshus och handelsplatser både längs Storgatan i centrum och vid Nyköpings olika infarter.