Kulturarv

Kulturarv

Den uppmärksamme ser milstolpar längs de större vägar, gravrösen i hagar och kvarnruiner vid sjöar. Det är i fornminnenas närhet vi upplever kulturlandskapets historiska dimensioner.