Nyköpings hus tittar fram bakom en gräsbeklädd kulle.

Kulturarv

Den uppmärksamme ser milstolpar längs de större vägar, gravrösen i hagar och kvarnruiner vid sjöar.

Det är i fornminnenas närhet vi upplever kulturlandskapets historiska dimensioner.