Ett sällskap på åpromenaden framför den nyckelformade rabatten.

Parker

Nyköping har ett brett utbud av parker med olika karaktärer. Mellan de flesta parkerna är det dessutom gångavstånd. 

Varje år planteras det ut många tusen vår- och sommarblommor som brukar vara uppskattat av stadens invånare. Längs ner på sidan hittar du karta med alla parker i Nyköping. 

Gripsholmsparken

Gripsholmsparken ligger i korsningen Ringvägen-Stockholmsvägen-Östra storgatan. Den anlades i början av 1950-talet. I den övre delen av parken, Gripsholms torg, finns en del med inriktning på upplevelse.

Vintertid lyser ett ljusträd och ett antal ljusskulpturer upp parken. I den äldre delen av parken, nedanför muren, finns en rosengård med pergola och klippta buxbomshäckar samt en större gräsyta med en liten damm. Här står också statyn "Mor och barn" av konstnären Nils Möllerberg.

Hamnparken

Parken utmed stadsfjärden, vid Kungshagen, består av flera mindre anläggningar av skiftande karaktär. Närmast torget i hamnen ligger en perenn plantering. Planteringen har skärgårdsmotiv och anlades år 2000.

Längs promenadvägen som går från hamnen mot Vattensportens hus finns ett flertal sittplatser som är omgärdade av planteringar med sommarblommor. Temat för planteringarna växlar från år till år.

Nynäs park & trädgård

Parken och trädgårdarna vid Nynäs är alltid öppna för dig som besökare. Den lummiga parken och den stora köksträdgården skänker ro och inspiration. En fröjd för alla sinnen.

Läs mer om parken & trädgården på Nynäs slotts webbplats.

Solparken

I centrum, mitt emot Stadshuset, hittar du Solparken. Varje vår fylls rabatterna här med penséer. Längre fram på försommaren byts penséerna ut mot rikliga mängder av sommarblommor. I parken står en brunn som enligt uppgift är från 1800-talets mitt. Brunnen som ursprungligen hade sin plats på Stora torget pryds nu av ett solur.

Inne i parken gömmer sig flera exotiska träd som parkaralia, robinia och ginko. Här växer också en stor katsura och en äkta valnöt. Längs med väggen på Stillehuset (gamla polishuset) planteras varje sommar en sortimentsrabatt med blommor. Rabatten innehåller uppemot 60 olika sorter av sommarblommor och är mycket uppskattad.

Sågarbacken

I centrum av Nyköping, mittemot Storhuskvarn vid Storhusfallet, ligger Sågarbacken, ritad av förre stadsträdgårdsmästaren Folke Lindholm 1968. Här växer bland annat praktmagnolia, ginko, tulpanträd och kaukasisk vingnöt. 

Teaterparken

Teaterparken är en tidstypisk sekelskiftespark från 1902. Centralt i parken ligger Nyköpings teater som nyrenoverad firade 125-års jubileum år 2009. Innan parken framför teatern anlades fanns där ett torg där det bland annat bedrevs kreaturshandel. 

Brunnen i parken byggdes 1903 och var på sin tid omstridd. Lejonornamenten som pryder kanten är av nyare årgång då de ursprungliga blev stulna på 80-talet. Idag får parken karaktärav de höga, över hundra år gamla lindarna och av sommarblommor. Parken är välbesökt då många gående dagligen passerar på sin väg mellan busstationen och stadens centrum.

Å-promenaden

Den började anläggas på 1960-talet och har sedan byggts ut i takt med att mark köpts in. Idag kan du vandra längs Nyköpingsån ända från Harg till hamnen och på vägen passerar du många intressanta miljöer.

Utmed Å-promenadens övre del passerar stigen Naturreservatet vid Hållet-Marieberg-Stenbro. Ett område med naturskogsliknande bestånd av riktigt grova träd. På både östra och västra sidan av ån finns det grillplatser.

Fågellivet är rikt i området. Ibland ser man även spår av bävern som brukar vara pigg på att fälla träd längs med strandkanten.