Gå på museum

Gå på museum

Nyköpingshus är centrum för stadens historia och har utställning i Kungstornet. Flygmuseum, länsmuseum, modellteatermuseum, bilmuseum, skärgårdsmuseum och gruvmuseum är andra museum i närområdet.