NK:s möbler

I mars 2023 öppnar ”NK:s möbler” på Sörmlands museum. I utställningen visas möbler som museet har i sina egna samlingar, men också som andra museer, institutioner, samlare och privatpersoner lånar ut.

Från 1904 till 1973 pågår tillverkningen i verkstäderna i Nyköping. 2023 – femtio år efter att verkstäderna läggs ned – öppnar Sörmlands museum den första riktigt stora utställning som någonsin gjorts om NK:s möbler.

- Utställningen är en storsatsning och den första som tar ett helhetsgrepp om historien kring NK:s möbeltillverkning, säger länsmuseichef Susanna Janfalk.


Hantverkarna bakom

Utställningen berättar om en betydande och framgångsrik del av svensk designhistoria och om de formgivare och hantverkare som står bakom några av Sveriges mest kända möbelklassiker.

Bildhuggare, snickare, metallarbetare, tapetserare, bonare och förgyllare - verkstäderna drar till sig många yrkesskickliga hantverkare från både Nyköping och resten av Sverige. De kallas för "Kompanister" och känner hög yrkesstolthet och identifierar sig med hela den så kallade "NK-familjen".

SLM R115-91-5_roolove.jpg

Foto: Sörmlands museum

Utställningen kommer att uppta drygt 400 kvadratmeter och visa fler än 150 möbler. En tredjedel av möblerna i utställningen är museets egna. Två tredjedelar är inlån. Åtta museer – både statliga, länsmuseer, kommunala museer och ett privat – lånar ut möbler till Sörmlands museum. Det gör även Stockholms stadshus, Stockholms stadsbibliotek och Nordiska Kompaniet.

Privatsamlare bidrar

- Vi har också fått kontakt med privatsamlare som lånar oss helt unika pjäser, som i flera fall aldrig tidigare har visats för allmänheten, säger Lena Landerberg, utställningsproducent.

Kjell Carlsson från Eskilstuna äger en så kallad fladdermusfåtölj. Den kommer från hans föräldrahem och ställningen till stolen köptes - enligt pappans kassabok - för 32 kronor den 21 februari 1957.

Nu väljer Kjell Carlsson att låna ut fåtöljen.

- Den används visserligen till vardags. Men om jag kan bidra med något som kan vara av intresse för allmänheten så gör jag gärna det, säger han.

Fladdermusen_NK_SM_8104_roolove (1).jpg

Foto: Björn Dahlgren/Sörmlands museum

  • 1902 grundas AB Nordiska Kompaniet. 
  • 1904 grundas verkstäderna i Nyköping, där NK:s möbelproduktion äger rum.
  • 1909 är verkstäderna stadens största industri med trehundra anställda och kommande år ökar antalet.
  • 1915 slår varuhuset NK upp sina portar i en pampig byggnad på Hamngatan i Stockholm ritad av Ferdinand Boberg och Sverige får sitt första större varuhus av internationell karaktär.
  • 1945 blir NK först i Sverige med monteringsbara möbler i platta paket.
  • Omkring 1950 får NK ensamrätt i Sverige att licenstillverka fladdermusfåtöljen åt det amerikanska företaget Knoll.
  • 1973 stängs tillverkningen i Nyköping.
  • 2023 öppnas möbelutställningen ”NK:s möbler” på Sörmlands museum


Utställningen på Sörmlands museum i Nyköping öppnar den 11 mars och pågår till 10 mars 2024.

Mer information och öppettider på Sörmlands museums hemsida.