Se Nyköping från ovan

Upptäck Nyköpings utsiktsplatser! 

Vandra upp till utsiktsplatsen på Kråkberget, Malmbryggshagen och Ryssbergen och blicka ut över Nyköpings stadskärna och omgivningar. Det finns mycket att både se och lära.

Kråkberget

Från toppen av Kråkberget ser du hela Nyköping, Stadsfjärden och ända till grannstaden Oxelösund vid klart väder. Du befinner dig 36 meter över havet på en plats som 1849–1967 var Nyköpings vattenreservoar.

Namnet Kråkberget tror man är medeltida. Närområdet har under lång tid bestått av industrier och längs ån har det bland annat funnits bomullsspinneri och pappersbruk. En gång i tiden anställde Gustav Vasa vävare här i Nyköping och under 1900-talet tillverkades både möbler till Nordiska Kompaniet (NK) och bilar på Saab-Ana.
 

På 2000-talet har gamla industribyggnader intill ån omvandlats till bostäder och området har även utvecklats med nybyggda bostadshus. Längs ån ser du Å-promenaden, en promenadslinga som går genom hela Nyköpings stadskärna och följer Nyköpingsåns krokar och svängar.

Malmbryggshage

Malmbryggshage är en stadsdel i västra delen av Nyköping söder om Trosavägen, omgiven av Sjösafjärden och skogsområden. Namnet Malmbryggshagen påminner om gamla tider då järnmalm bröts i Svärta socken. 

Härifrån ser du Bryngelstorp närmast, ett villa- och radhusområde från 1960-talet. Namnet kommer från gården Bryngelstorp som kan kopplas samman med sadelmakaren Mäster Bryngel Sundbeck som levde i Nyköping i mitten av 1700-talet.

Du ser också Brandholmen, ett bostadsområde nära havet, Rosvalla idrotts- och evenemangsarena och centrum. Här brände man en gång i tiden sopor. På bara 50 år har Brandholmen utvecklats till en plats med båtvarv, gästhamn och bostäder med promenad- och cykelstråk alldeles intill vattnet.

På andra sidan vattnet ser du Arnöhalvön som idag är ett område under utveckling. Här byggs nya bostadsområden intill havet nära till natur- och strövområden. Sörmlandsleden går genom Arnö ut till Strandstuviken och där finns camping- och badplatser.

Ryssbergen

Namnet Ryssbergen kommer av att ryska soldater samlades här innan de brände ner Nyköping år 1719. Det året härjade ryssarna längs hela ostkusten. Nästan allt förutom Alla Helgona kyrka, Västra Klockstapeln och några småhus förstördes.

Härifrån ser du Nyköpings kyrktorn sticka upp och Nyköpingshus som med sin svarta tornhuv är ett landmärke för Nyköping. Du ser tvålfabriken Sunlight som idag är hotell och konferensanläggning och Silon i hamnen som nu är ett bostadshus. Du ser även jordbruksmark som tillhör Stora Kungsladugården, som en gång försörjde Nyköpingshus. Slottet byggdes som en medeltida försvarsborg men förvandlades under Hertig Karls tid på 1600-talet till ett renässansslott. Slottet förstördes också i ryssbranden 1719, endast Kungstornet blev kvar.

Västerut längs med Skillerhultsvägen finns resterna av en annan kastal, det vill säga en försvarsborg från 1100-talet. Man tror att kastalen byggdes för att skydda den långa havsviken, men också för att försvara inloppet kring Skavsta.

Fler höga höjder på landsbygden

Vensbrinksberget

Berget är Sörmlands högsta punkt som är 123 meter över havet. Här hittar du ett utsiktstorn som är 12 meter högt och från tornet från du en vidsträckt utsikt över Kolmårdens skogar. Platsen hittar du på etapp 30 på Sörmlandsleden. 

Simonberget

Ett känt berg bland klättrare men som även är tillgängligt för dig som vandrar då Sörmlandsleden slingrar upp på berget. Leden är ganska krävande men när du väl är på toppen får du belöning; en utsikt över det sörmländska landskapet.

Lundaskogs brandtorn

Tornet är 17 meter högt och du tar dig upp för den smala trätrappan. Tornet uppfördes 1943 och är en av de få torn som finns kvar i Sverige idag. Brandtornet hittar du på S:t Bengtsberget i Lundaskog.