En klockstapel

Kultur och historia

Nyköping är en av Sveriges äldsta städer. I staden och på landsbygden finns många spår från gamla tider.