Samarbetsprojekt och utbildningar

Varje år kommer flera hundratusen turister, hotellgäster eller släktingar till Nyköpings kommun. Och du som jobbar inom besöksnäringen är en av dem som träffar alla besökare.

Stolt ambassadör

-Du är en av Nyköpings viktigaste personer

I satsningen Stolt ambassadör vill Nyköping turism lyfta att alla nyköpingsbor är ambassadörer och viktiga. Satsningen påbörjades våren 2021 och är långsiktig och riktas både mot nyköpingsbor och till dig som arbetar inom besöksnäring och föreningsliv.

Nyköpingsguiden - Verktyg och workshops (nykopingsguiden.se) har vi samlat material, fakta och film som hjälper dig att vässa ditt ambassadörskap. Ta gärna del av materialet tillsammans med dina medarbetare.