I en hög sten har runor blivit inristade.

Fornlämningar

Känn historiens vingslag! Trakterna kring Nyköping har i årtusenden varit en plats för människor att samlas vid. Fornlämningar vi ser i dag visar hur livet kunde vara för de människor som levde här förr i tiden.

Fornlämningar av olika slag finns att se och besöka året om, de är intressanta utflyktsmål för historiska tidsresor. Ta på dig spanarglasögonen och ge dig ut på jakt efter fornlämningar! Här är några tips för dig när du är ute på äventyr längs utflyktsvägarna och i stan.

Hällristningar

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Runstenar

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Fornlämningar i Nyköping

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

 

Centrala Nyköping

 

Alla Helgona kyrka - runsten

Vid Alla Helgon kyrka i innerstaden finns en runsten. Stenen är inmurad på utsidan av kyrkan, i den gamla sakristians norra mur. På den står: ”Gudfast, Säulv reste stenen efter Holmsten, sin broder”.

 

Oppeby

Släbro fornlämningsområde

Ett spännande fornlämningsområde med hällristningar, gravfält, runstenar, hålvägar och broläggning. Intill runstenarna finns gravhögar som hörde till gårdarna Släbro och Broby. De världsunika Slätborstningarna upptäcktes 1984 och är hällristningar med hundratals figurer och skålgropar. Många av motiven är unika i sitt slag.

 

Aspa

Runstenar

Upptäck flera runstenar i olika åldrar och utformning! Intill vägen vid Aspa bro står fyra runstenar. På stenen närmast bron kan du läsa om Astrid, som reste stenen efter sina söner Anund och Ragnvald - raskast i Svitjod. Vid Aspa låg förr en tingsplats och den medeltida Eriksgatan passerade genom området.

 

Koppartorp/Tunaberg

Koppartorpsristningen

Hällristningen är flera tusen år gammal. Många av de bilder som finns inristade är av fotsulor. Fotsulorna tros vara guda symboler. Här finns också 11 skepp avbildade. Kan du se det stora skeppet? Det var den ristning som syntes först när Koppartorpsristningen upptäcktes 1991.

 

Svanviken-Lindbacke naturreservat

 

 

Runtuna

Uppsa kulle

Uppsa kulle är Södermanlands största forntida gravhög, 55 meter i diameter och 9 meter hög. Platsen sägs ha magiska krafter som ger själen ro. Vandra upp på kullen och se ut över landskapet - härifrån får du en fin utsikt!

 

Ripsa/Sibro


Ludgo-Spelvik

Gravfält

I Spelvik finns ett gravfält med cirka 55 gravar. Dessutom finns även skålgropar, vilket tyder på att platsen har använts även under bronsåldern i kultsammanhang. Gravarna härstammar från yngre järnåldern cirka 500-1050 e.Kr.

 

Vrena 

Vrena kyrka - runsten

Längs väg 52 kan du göra ett stopp vid Vrena kyrka. Missa då inte runstenen som är inmurad i kyrkan! Den ligger nära marken till höger om ingången. På stenen står det ”Nänner och Tidkunne reste stenen efter Ulv, sin broder”.