Kila-åns Kastal

Nära Lindbacke hittar du en kastal som troligen är äldre än den försvarsborg som var grunden till Nyköpings hus. Kastalen byggdes för att försvara det dåtida inloppet från Svanviken. 

Förr i tiden var Kila-ån både djupare och bredare och en viktig farled

Förr i tiden var Kila-ån både djupare och bredare än vad den är idag, och var då en viktig farled inåt landet. Detta gjorde ån till något som var värt att försvara och därför byggdes det upp en kastal vid det dåtida inloppet från Svanviken.

På samma plats där dagens bro ligger fanns även en tidigare bro som brändes ner för att försinka ryssarnas framfart 1719.  Men att bränna ner den hjälpte inte så mycket då ryssarna enkelt kunde vada över. Hur de fick över kanonerna är svårare att förstå, men lyckades de dra kanoner kilometervis genom skog, stockar och sten var nog att vada över ån inget stort problem.

Vägbeskrivning

Cykla/gå
Välj bergshammarvägen, där finns det en cykel och gångväg. Sväng till vänster vid skylten Kila-Åns Kastal. Sen kommer du se kastalen till vänster vägen, bredvid Kila-ån. Se kartan här nedanför.