Historien kring Näveån

Näveån

Historien kring Näveån är en berättelse i bild och text längst Näveån. Berättelsen berättar om livet i Nävekvarn då det var ett brukssamhälle.

Skyltarna längst ån berättar hur det var att leva i Nävekvarn och hur det var att arbeta på bruket.

Vandringen börjar i Nävekvarns hamn och går längst med Näveån och nästan hela vägen upp till Ålstorpsdamen. Hela vandringen är ca 1,5 km.