Simonberget naturreservat

Naturreservat består av de två bergskullarna Simonberget och Kummelberget. Här finns leder där det är tillåtet att klättra.

Hitta till Simonberget

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Sörmlandsleden går i området och upp på höjden

I reservatet finns också bra möjligheter till vandring då Sörmlandsleden har en rundslinga som går i området. Förutom att besökaren bjuds på en gammal skog i ett kuperat landskap så ligger naturreservatet i en värdefull kulturbygd där det tidigare har bedrivits gruvverksamhet.

Simonberget är en del av den svenska klätterhistorien. Den mäktiga klippväggen har i decenier lockat många erfarna alpinister och kända sportklättrare som har testat sina jamkunskaper i bergets fina sprickor. Berget ligger vid Koppartorp cirka 15 km från Nyköping. Om man inte har besökt Simonberget, så kan man inte påstå sig känna till svensk klippklättring till fullo.

Den äventyrliga vandraren, klättrar längst med bergsväggen upp på berget av kompakt granit, branta hällar, utskjutande stenpartier och finurliga vertikala spricksystem. Men för den som vill se ut över trädtopparna utan att klättra, kan bestiga Simonberget till fots via Sörmlandsledens etapp 41:1-2. Väl uppe är utsikten storslagen. Nedanför Simonberget ligger den stilla jordbruksbygden Koppartorp.

Fågelskyddsområde på Kummelberget

Kummelberget är med sina dryga 80 meter över havet det högsta av de två bergen, men här råder klätterförbud på grund av fågelskyddsområde. Skogarna domineras av tall, gran, ek och andra lövträd. Mycket av skogen är över 100 år gammal, enstaka tallar troligen över 200 år gamla.

Förr skogsbruk, nu naturskog

De delar av reservatet som tidigare utnyttjats för skogsbruk ska nu få utvecklas mot naturskog, med undantag för delar av lövskogen. Växtligheten varierar från olika ljung- och grästyper på bergen till mer örtrika typer i sluttningarna mot söder.

Se och göra i Koppartorp

En rött hus med en skylt gruvmuseum
Gruvmuseum

Koppartorp var centralpunkten för bergbruket i Tunaberg som har anor från 1300-talet. Ett gruvmuseum har byggts upp med föremål från gamla tiders gruvarbete.

Öppettider 1 juli - 11 augusti alla dag kl. 12.00 - 17.00
Entré 50 kr vuxen, 0 - 15 år fritt inträde.