Några bergsklättrare på en bergsvägg.

Simonberget naturreservat

Naturreservat består av de två bergskullarna Simonberget och Kummelberget. Här finns leder där det är tillåtet att klättra.

Sörmlandsleden går i området och upp på höjden

I reservatet finns också bra möjligheter till vandring då Sörmlandsleden har en rundslinga som går i området. Förutom att besökaren bjuds på en gammal skog i ett kuperat landskap så ligger naturreservatet i en värdefull kulturbygd där det tidigare har bedrivits gruvverksamhet.

Fågelskyddsområde på Kummelberget

Kummelberget är med sina dryga 80 meter över havet det högsta av de två bergen, men här råder klätterförbud på grund av fågelskyddsområde. Skogarna domineras av tall, gran, ek och andra lövträd. Mycket av skogen är över 100 år gammal, enstaka tallar troligen över 200 år gamla.

Förr skogsbruk, nu naturskog

De delar av reservatet som tidigare utnyttjats för skogsbruk ska nu få utvecklas mot naturskog, med undantag för delar av lövskogen. Växtligheten varierar från olika ljung- och grästyper på bergen till mer örtrika typer i sluttningarna mot söder.

Hitta till Simonberget

Bil / Cykla

Reservatet ligger strax öster om Tunabergs kyrka, ca 12 km sydväst om Nyköping. Från Nyköping och Oxelösund åker du mot Nävekvarn på väg 511. Följ skyltar mot Koppartorp in på väg 513. Kör genom samhället Buskhyttan och fortsätt ytterligare 2,5 km till Koppartorp. Parkering finns längs huvudvägen.

Kollektivtrafik

Hållplatsen ”Tunabergs kyrka” ligger cirka 500 meter väster om reservatets parkeringsplats. Den trafikeras med beställningstrafik, läs mer på Sörmlandstrafikens webbplats.

Läs mer om Simonberget och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.