En rastplats med utsikt över havet.

Sjöskogen naturreservat

Sjöskogen är ett mycket viktigt naturreservat för det rörliga friluftslivet. Sörmlandsleden går genom området och du kan bada både från klippor och sandstrand.

I stort sett hela reservatet utgörs av skogsmark med en stor andel tallskog på bergpartier och höjder samt ett ovanligt stort inslag av lövträd. På bergen och i de sydvända branterna finns värdefull gammal hällmarkstallskog med vindpinade furor och många gamla träd.

Den högsta punkten i reservatet, Sjöskogsberget, höjer sig 58 m över havet, och från dess topp har man en milsvid utsikt över den yttre Bråvikenskärgården och kustbergens skogar.  

Det går att bada både från klippor och sandstrand.

Hitta till Sjöskogen

Bil / Cykla

Åk väg 53 mot Oxelösund och sväng av vid skylten mot Nävekvarn. Följ vägen till Nävekvarn.
Sjöskogens naturreservat ligger ca 1,7 km sydost om Nävekvarns hamn, vid Bråviken söder om Skeppsviks och Sjöskogens tomtområden.

Kollektivtrafik

Ta buss 561 mot Nävekvarn och hoppa av vid busshållsplats Nävekvarn. Sjöskogens naturreservat ligger ca 1,7 km sydost om Nävekvarns hamn, vid Bråviken söder om Skeppsviks och Sjöskogens tomtområden.

Läs mer om Sjöskogen och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.