Horsvik naturreservat

Horsvik är ett av Sörmlandskustens väl bevarade skärgårdshemman där det känns som att tiden i vissa fall stått stilla sedan 1950-talet. Här kan du vandra, bada, fiska och njuta av lugnet i skärgården.

Horsvik är ett väl bevarat skärgårdshemman med intakt gårdsstruktur. Området är rikt på växt- och djurarter som hör hemma i äldre kulturlandskap och är därför ett viktigt område att bevara för den biologiska mångfalden. 

Horsvik naturreservat

Gården Horsvik och dess  tillhörande öar och vattenområde är skyddat genom naturreservat så att natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas. Kommunen arbetar nu för att göra området tillgängligt för allmänheten och för att skapa ett attraktivt, tillgängligt och levande besöksmål. Målet är också att Horsvik ska kunna användas som en pedagogisk resurs för lärande om Östersjön, kulturlandskap, biologisk mångfald med mera.

Nationella miljömål

Naturreservatet kommer att bidra till att uppnå flera nationella miljömål som Hav i balans, Levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap. Horsvik bidrar även till de nationella friluftslivsmålen som Skyddad natur som resurs för friluftsliv och Tillgänglig natur för alla.

Långsiktigt syftar projektet till att fler får kunskap om natur- och kulturvärden som finns i ett område längs Sörmlandskusten. 

Alla kan besöka Horsvik 

Projektet syftar också till att underlätta för fler att besöka kusten och skärgården. Allmänheten välkomnas till Horsvik och området ska vara en resurs för utomhuspedagogisk verksamhet. Här ska besökarna kunna uppleva lugnet och en vacker del av den sörmländska skärgården.

Bakgrund

Nyköpings kommun köpte fastigheten Horsvik av Studsvik AB 2018.

Hela fastigheten blev naturreservat 2020 och sköts nu enligt den beslutade skötselplanen. Här kan du läsa om beslutet och den beslutade skötselplanen i Kommunfullmäktige. 

Planer för Horsvik

  • Iordningsställa ett väderskydd för besökare - här kan du snart ta en fika under tak
  • Gränsmarkera och skylta det ca 100 ha stora naturreservatet 
  • Skyltning av natur- och kulturvärden
  • En snorkelled anläggs i ett av de finare grunda vattenområdena i området
  • Anläggande av självstängande grindar och passager tillgängliga för barnvagn, rollator och rullstol till de olika delarna av reservatet 
  • Bänkbord vid fikaplatser, några blir tillgänglighetsanpassade
  • Anlägga besöksbrygga med förtöjningsmöjligheter
  • Upprustning av befintliga trädgårdar
  • Upprustning av gårdens byggnader


Hitta hit och parkering

Följ väganvisning mot Studsvik från väg 219. När du har svängt av från 219 så fortsätter du tills vägen tar slut och då är du framme vid naturreservatet. 

Här finns en besöksparkering för 15 bilar och en handikapparkering för två bilar. Buss 554 tar dig från Nyköping till Studsvik och sedan är det 800 meters promenad ner till området.

Vänligen respektera att det är privat parkering vid Hagavägen och Studsviks brygga. Läs mer om Horsvik på Nyköpings kommuns webbplats