Horsvik naturreservat

Horsvik är ett av Sörmlandskustens väl bevarade skärgårdshemman där det känns som att tiden i vissa fall stått stilla sedan 1950-talet. Här kan du vandra, bada, fiska och njuta av lugnet i skärgården.

Horsvik är ett väl bevarat skärgårdshemman med intakt gårdsstruktur. Området är rikt på växt- och djurarter som hör hemma i äldre kulturlandskap och är därför ett viktigt område att bevara för den biologiska mångfalden. 

Nationella miljömål

Naturreservatet kommer att bidra till att uppnå flera nationella miljömål som Hav i balans, Levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap. Projektet syftar även till att bidra till de nationella friluftslivsmålen som Skyddad natur som resurs för friluftsliv och Tillgänglig natur för alla.

Långsiktigt syftar projektet till att fler får kunskap om natur- och kulturvärden som finns i ett område längs Sörmlandskusten. 

Alla får besöka Horsvik 

Projektet syftar också till att underlätta för fler att besöka kusten och skärgården. Allmänheten välkomnas till Horsvik och området ska vara en resurs för utomhuspedagogisk verksamhet. Här ska besökarna kunna uppleva lugnet och en vacker del av den sörmländska skärgården.

Hitta hit och parkering

Horsvik ligger en bit från väg 219 mot Studsvik, direkt norr om Studsviks brygga, sydost om Studsvik och Hagavägen, två kilometer rakt norr om Naturum Stendörren. 

Horsvik har sen 2021 två parkeringar. En handikapp parkering med 2 parkeringsplatser vid grinden in till reservatet och en parkering för 15 bilar utefter vägen mot Studsviks brygga. Respektera att parkeringen närmast Studsviks brygga är privat.

Buss 554 tar dig från Nyköping till Studsvik och sedan är det 800 meters promenad ner till området.

Vänligen respektera att det är privat parkering vid Hagavägen och Studsviks brygga.
Läs mer om Horsvik på Nyköpings kommuns webbplats