Nynäs slottsbyggnad och trädgård i grönska.

Nynäs är ett av Sörmlands största och mest besökta reservat

Nynäs naturreservat ligger längs kustvägen 219. Nynäs naturreservat är ett av Sörmlands största och mest besökta reservat. Alldeles intill ligger Nynäs slott där du kan gå på slottsvisning, fika och gå på utställning med barnen.

Hitta till Nynäs naturreservat

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Friluftsområde både nära natur, hav och slott

Reservatet bjuder på friluftsområden med lövskog, ängar och närhet till hav. Intill ligger även Nynäs slott som erbjuder guidade visningar och kulturevenemang under delar av året. Sörmlandsleden slingrar sig genom reservatet, du kan välja att gå kortare eller längre turer och ta en paus vid vindskydd och grillplatser. Missa inte Naturportalen, en upplevelsestig för hela familjen.

Evenemang i Nynäs naturreservat

Betesmarker med ovanliga blommor

I flera av betesmarkerna i området finns den ovanliga blomman fältgentiana. Några av de mest intressanta hagmarkerna finner vi vid Litselby, Långmaren och Sandvik. Naturbetesmarken vid Långmaren är inramad av flera kilometer långa trägärdsgårdar. Marken kring Nynäs är kalkpåverkad och flera orkidéarter finns i området. Områdets södra del är genom sin närhet till havet den mest attraktiva ur friluftssynpunkt. Här finns både bad- och båtplatser samt ett antal strövstigar i kustnatur.

Gisesjön

I reservatets norra ände finns Gisesjön. Sjön är en så kallad klarvattensjö och är som ordet antyder, en sjö med mycket klart vatten. Längs strandkanten finns flera platser för upptäckter av vattenlevande djur. Glöm inte heller att ta ett svalkande dopp! Det är en naturskön plats att besöka, framför allt under vår och sommar med upptäcktsfärder för både stora och små. Promenera i skogen eller lär dig mer om naturen och djurlivet med hjälp av informationsskyltarna på flera språk.

Prins Alexanders utsiktsplats

På Gröna udden vid Gisejön ligger Prins Alexanders utsiktsplats. Utsiktsplatsen är tillgänglighetsanpassad, öppen för alla och fungerar som ett sammanhängande område för friluftsliv, ro och naturupplevelser. Här finns kortare skogsstigar genom den artrika naturen och en parkering intill sjön. Från parkeringen leder en stig ner till den lilla sandstranden. Det finns också toalett och ett skärmskydd med eldstad.

Utsiktsplatsen är uppkallad efter H.K.H Prins Alexander, hertig av Södermanland och son till Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia. Hertigen fick utsiktsplatsen uppkallad efter sig i dopgåva och platsen invigdes sommaren 2018.