Ett öppet landskap med några träd och kullar.

Nynäs naturreservat

Nynäs naturreservat ligger längs kustvägen 219. Alldeles intill ligger Nynäs slott där du kan gå på slottsvisning, fika och gå på utställning med barnen.

Friluftsområde både nära natur, hav och slott

Reservatet bjuder på friluftsområden med lövskog, ängar och närhet till hav.  Intill ligger även Nynäs slott som erbjuder guidade visningar och kulturevenemang under delar av året.

Betesmarker med ovanliga blommor

I flera av betesmarkerna i området finns den ovanliga blomman fältgentiana. Några av de mest intressanta hagmarkerna finner vi vid Litselby, Långmaren och Sandvik. Naturbetesmarken vid Långmaren är inramad av flera kilometer långa trägärdsgårdar. Marken kring Nynäs är kalkpåverkad och flera orkidéarter finns i området. 


Områdets södra del är genom sin närhet till havet den mest attraktiva ur
friluftssynpunkt. Här finns både bad- och båtplatser samt ett antal strövstigar
i kustnatur.

Hitta till Nynäs naturreservat

Bil / cykla

Reservatet genomkorsas av kustvägen 219 mellan Vagnhärad och Nyköping. Följ skyltning mot Nynäs slott. Flera parkeringar finns att välja på.

Kollektivtrafik

Buss 554 mellan Nyköping och Strängnäs stannar i området. Välj hållplats Nynäs.

Läs mer om Nynäs och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.