nyköpingsguiden.se

Stora Bötet naturreservat

Stora Bötet är ett av länets största myrkomplex med mossar. Myren är grunden för områdets höga naturvärden och området är klassat som riksintresse för naturvården.

Mindre partier med kärr och mossar finns också. Mosseplanen är delvis glest bevuxna med lågväxta tallar. De avgränsas av kärrstråk och domineras av tuvor med ljung, kråkris, tranbär och rotvitmossa.

Våtmarksområde med vildmarkskänsla

De glesa tallmossarna domineras av skvattram och odon. Naturreservatets vattenområden är Gälkhyttedammen, Pilhyttedammen och Överdammen. I Pilhyttedammen och Stora Bötet häckar tranor, flera slags änder, vadare och även ugglor kan förekomma. Den som besöker Stora Bötet på våren kan uppleva en unik vildmarksupplevelse, även se och höra orrar som spelar.

Läs mer om Stora Bötet på Länsstyrelsens webbplats