Kobbar i skärgården.

Hartsö naturreservat

Till Hartsö naturreservatet kan du bara komma med båt. Ön är den sydligaste i ögruppen Harts-Ringsö-Långö-Sävö. 

Här växer sårläka, långsvingel, lundelm och nordbräken

Stora delar av Hartsö består av blandskog, men hällmarkstallskog med inslag av kärr- och sumpskog finns här också. I skogen växer bland annat sårläka, långsvingel, lundelm och nordbräken. Öns östra delar innehåller en del ek - en rest av det gamla odlingslandskapet.

Hitta till Hartsö

Hartsö omfattar sydligaste delen av den stora ögruppen Hartsö-Ringsö-Långö-Sävö som ligger sydost om fjärden Tvären. Reservatet nås endast med båt.

Läs mer om Hartsö, hitta kartor, serviceinformation och särskilda regler på Länsstyrelsens webbplats.