En äng i en skog vid en sjö.

Rågö naturreservat

Rågö naturreservat består av flera öar och många är omtyckta utflyktsmål och har fina natthamnar för båtar.

 

Att vandra här känns som att förflytta sig långt tillbaka i tiden

Själva huvudön Rågö är en omväxlande ö med både fina skogar och betesmarker. En markerad stig finns på den norra delen av ön. Att vandra här känns som att förflytta sig långt tillbaka i tiden. Landskapet ger ett ålderdomligt intryck med sina fina backar, små åkertegar, blomstrande ängar och öppna beteshagar.

Rågö kännetecknas av en mycket småbruten topografi med branta bergsryggar och mellanliggande sänkor. Berggrunden utgörs i huvudsak av granit - granodiorit, ofta gnejsig.

Hitta till Rågö

Bil / cykla

Rågö är beläget i Nyköpings kommun, cirka 6 km sydväst om Studsvik. Till Nyköping är det cirka 20 km. Ta väg 219 mellan Nyköping och Studsvik. Kör in till höger vid skylt mot Rågö. Parkering finns längst ner där vägen slutar, men för att komma till huvudön måste du ta dig över med båt. Kontakta arrendatorerna om du inte har egen båt.

Kollektivtrafik

Hållplatsen Hästhagen ligger längs med väg 219 och trafikeras av buss 554. Härifrån kan du gå till fots 1.8 km för att komma till nordspetsen av reservatet.

Läs mer om Rågö Naturreservat och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsen webbplats.