En utsiktsplats vid havet

Nävekvarns klint naturreservat

Naturreservatet ligger vid Bråviken strax utanför Nävekvarn. Här möts du av en dramatisk natur med höjder och dalar. Vandra upp till klintens topp och se ut över vattnet.

Dramatisk natur vid Nävekvarn klint

De dramatiska formerna blir tydliga för besökaren vid en vandring på Sörmlandsleden, som slingrar sig upp på bergkrönen, där du har en vidsträckt vuy över Bråviken och Vikbolandet i Östergötland. Det är brant upp och nerför klinten, men i övrigt är stigen i reservatet lättgången.

Död ved och gamla träd har skpat en rik flora

Uppe i bergen står flerhundraåriga, vindpinade gammeltallar, ofta grova träd med pansarbark eller döda, kvarstående stammar med den ljusgrå veden täckt av små lavar av olika slag. Fallna döda tallar, i dalgångar även granar och lövträd, med insekthål och vedsvampar, har skapat en artrik flora och fauna knuten till död ved.

Hitta till Nävekvarn klint

Bil / cykla

Naturreservatet ligger vid Bråviken ca 2 km VSV om Nävekvarns tätort. Från tätorten följ Kvarsebovägen västerut. Efter cirka 1,5 km svänger vägen åt höger (norrut) och en grusväg fortsätter rakt fram. Fortsätt in på grusvägen. Här ligger en P-plats. Sörmlandsledens etapp 36 går genom reservatet.

Kollektivtrafik

Ta buss 561 till Nävekvarn och hoppa av vid busshållplats Nävekvarn. Från tätorten följ Kvarsebovägen västerut. Efter cirka 1,5 km svänger vägen åt höger (norrut) och en grusväg fortsätter rakt fram. Fortsätt in på grusvägen. Här ligger en P-plats. Sörmlandsledens etapp 36 går genom reservatet.

Läs mer om Nävekvarns klint och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.