nyköpingsguiden.se

Nävekvarns klint naturreservat

Naturreservatet ligger vid Bråviken strax utanför Nävekvarn. Här möts du av en dramatisk natur med höjder och dalar. Vandra upp till klintens topp och se ut över vattnet.

Dramatisk natur vid Nävekvarn klint

De dramatiska formerna blir tydliga för besökaren vid en vandring på Sörmlandsleden, som slingrar sig upp på bergkrönen, där du har en vidsträckt vuy över Bråviken och Vikbolandet i Östergötland. Det är brant upp och nerför klinten, men i övrigt är stigen i reservatet lättgången.

Död ved och gamla träd har skpat en rik flora

Uppe i bergen står flerhundraåriga, vindpinade gammeltallar, ofta grova träd med pansarbark eller döda, kvarstående stammar med den ljusgrå veden täckt av små lavar av olika slag. Fallna döda tallar, i dalgångar även granar och lövträd, med insekthål och vedsvampar, har skapat en artrik flora och fauna knuten till död ved.

Läs mer om Nävekvarns klint och hitta kartor och serviceinformation på länsstyrelsens webbplats.