nyköpingsguiden.se

Dagnäsön naturreservat

Naturen på halvön Dagnäsön är omväxlande med branta bergspartier, grusåsar, åkermarker, hagar och lundområden med rik flora.

Här finns en vandringsslinga, grillplats och torrtoa

Från slingan får du fina vyer över Båven. Är du här på våren kan du njuta av gulsippa, lungört och andra vårblommor. Torrtoalett, grillplats, bänkar och bord finns längs med slingan.

Delar av Dagnäsön naturreservat är fågelskyddsområde. De åkrar, ängar och hagar som finns på Dragnäsön sköts idag främst genom slåtter och bete.

Hitta till Dagnäsön

Dagnäsöns naturreservat består av en halvö i sjön Båvens sydöstra del. Reservatet kan nås via vägen mot Sofielund från allmänna vägen 223 mellan Björnlunda och Nyköping.

Läs mer om Dagnäsön och hitta kartor här.