Dagnäsön naturreservat

Naturen på halvön Dagnäsön är omväxlande med branta bergspartier, grusåsar, åkermarker, hagar och lundområden med rik flora.

Här finns en vandringsslinga, grillplats och torrtoa

Från slingan får du fina vyer över Båven. Är du här på våren kan du njuta av gulsippa, lungört och andra vårblommor. Torrtoalett, grillplats, bänkar och bord finns längs med slingan.

Delar av Dagnäsön naturreservat är fågelskyddsområde. De åkrar, ängar och hagar som finns på Dragnäsön sköts idag främst genom slåtter och bete.

Hitta till Dagnäsön

Reservatet nås från väg 223 mellan Björnlunda och Nyköping. Från väg 223, cirka 14 km söder om Björnlunda, sväng in på vägen som är skyltad "Sofielund" och "Dagnäsöns naturreservat 8". Följ grusvägen i cirka 8 km, ta höger precis innan du kommer fram till gården Sofielund och fortsätt fram till parkeringen på Dagnäsön.

Läs mer om Dagnäsön, hitta kartor, serviceinformation och särskilda regler på Länsstyrelsens webbplats.