Ljung på en klippa vid havet.

Stora Bergö naturreservat

Med sina gamla tallskogar och klippor som lockar till bad är området ett typiskt avsnitt av den sörmländska skärgården.

Naturreservatet Stora Bergö ligger utanför Studsvik och gränsar till både Stendörrens och Ringsö naturreservat.

Med sina gamla tallskogar och klippor som lockar till bad är området ett typiskt avsnitt av den sörmländska skärgården. På norra delen av ön står en gammal tall med en stambredd på cirka en meter.

Utöver huvudön Stora Bergö ingår Lilla Bergö, Kuggholmarna samt några mindre öar. Stora Bergö domineras av ett större bergsmassiv och når en höjd på 29 meter på södra delen av ön. Den som tar sig upp till högsta punkten får uppleva en fantastisk, vidsträckt utsikt över skärgården.

Hitta till Stora Bergö

Naturreservatet ligger utanför Studsvik, cirka 2,5 mil öster om Nyköping. Naturreservatet nås endast med båt. 

Läs mer om Stora Bergö och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.