En kulle med gamla träd.

Älgesta naturreservat

Här kan du njuta av friluftslivet och se ut över det vackra landskapet från olika utsiktsplatser.

Området har ett högt värde för friluftslivet. Reservatet är relativt lättåtkomligt från allmän väg och dessutom strövvänligt. På flera platser finns möjlighet till utsikter över det kringliggande vackra landskapet. Besökare kan se och uppleva reservatets olika naturtyper och även sammanhanget med äldre tiders markutnyttjande

Hitta till Älgesta naturreservat

Naturreservatet ligger ca 4,5 km nordost Ripsa kyrka ute på Åboö och är beläget på norra sidan av Åbysjön, Älgestasjön och på båda sidor om Logviken.

Läs mer om Älgesta och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats