En kulle med stora stenar och träd vid en grusväg.

Ängbacken-Valva naturreservat

I detta lilla reservat kan du uppleva en välhävdad slåtteräng. I reservatet finns även en trädklädd betesmark där du kan se en del gamla och grova ekar.

Området är enkelt att ta sig till och som mest välbesökt under vår och försommaren då ängen är full av växter som blommar.

Vårfloran är i lövskogspartierna rikt utvecklad. I de mer öppna ängspartierna finns till exempel ängsskära, svinrot, ormrot och solvända.

Området är ett av de få så kallade hårdvallsängar i länet där regelbunden ängsslåtter bedrivs och är under våren och försommaren ett attraktivt utflyktsmål. Inom reservatet finns ett par ekjättar som mäter över 6 meter i omkrets.

Hitta till Ängbacken-Valva

Bil / Cykla

Reservatet ligger två kilometer norr om Husby-Oppunda kyrka invid allmänna vägen mellan Husby och Blacksta i Nyköpings kommun. Med bil: Från väg 53, i höjd med Husby, ta av mot "Stäringe 7". Följ allén, ta vänster där vägen delar sig och fortsätt uppför backen. Här ligger naturreservatet på höger sida. Parkeringsficka finns vid vägen. 

Kollektivtrafik

Ta buss 701, stig av vid hållplats Husbygård. Reservatet ligger cirka 1 km norrut.

Läs mer om Ängbacken-Valva och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats