nyköpingsguiden.se

Ängbacken-Valva naturreservat

Ängbacken-Valva är en lövbacke på torr mark med branta sluttningar åt söder och öster. Här växer ek och hassel, du kan även se enstaka lind och lönn.

Mellan träddungarna öppnar sig små gläntor bevuxna med gräs och örter.

Vårfloran är i lövskogspartierna rikt utvecklad. I de mer öppna ängspartierna finns till exempel ängsskära, svinrot, ormrot och solvända.

Området är ett av de få så kallade hårdvallsängar i länet där regelbunden ängsslåtter bedrivs och är under våren och försommaren ett attraktivt utflyktsmål.

Inom reservatet finns ett par ekjättar som mäter över 6 meter i omkrets.

Läs mer om Ängbacken-Valva på Länsstyrelsens webbplats