Strandstuvikens naturreservat

Strandstuviken är ett fågelparadis utanför Nyköping. Här finns långgrunda stränder som passar både för bad och promenad längst vattnet. Här kan du även vandra Sörmlandsleden. Området består av ett par smala utskjutande uddar samt av två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken som är helt öppna ut mot havet.

Hitta till Strandstuviken

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Fågeleldorado mitt i mellan Nyköping och Oxelösund

Strandstuvikens naturreservat är en av länets värdefullaste rastplatser för flyttfåglar, omkring 250 arter har observerats här. Området består av ett par smala utskjutande uddar samt av två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken som är helt öppna ut mot havet.

Rundslinga på Sörmlandsleden på 8 kilometer

Vid de ovanligt långgrunda stränderna, som passar för både för bad och för en vacker promenad längst vattnet, kan man även få se de vidsträckta strandängarna. Längre in mot land finns skogsområden av skiftande typ, alltifrån hällmarkstallskogar till ekhagar.

Regler

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Om naturreservatet

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon