Uttervik naturreservat

Längs den vackra Tunabergskusten i kan du njuta av utsikten, den speciella floran och det rika fågellivet. Här blommar murgröna och är du uppmärksam och försiktig och dessutom har tur kan du få se den hotade hasselsnoken ligga i en klippskreva och smälta sin föda.

Vandra gärna längs några av de många stigar som genomkorsar området. Utterviks naturreservat är värdefullt för friluftslivet tack vare närheten till bostadsbebyggelse och att Sörmlandsleden som går genom området och inte minst tack vare det fina läget vid Tunabergskusten.

Nyckelbiotoper och signalarter

Skogen här är så fin och värdefull att Skogsstyrelsen har bedömt att stora delar är nyckelbiotoper. Här växer gamla träd och död ved finns här och var i olika stadier av förmultning.

Signalarter är också typiskt för nyckelbiotoper. De berättar för oss att här är naturvärdet högt och att det troligen finns riktigt sällsynta arter i området. Arter som kanske ännu inte har upptäckts. Tallticka och den fridlysta orkidén knärot är exempel på signalarter i Utterviks naturreservat. Tallticka hittar du på tallar som hunnit bli 150 år eller äldre. De sitter ofta en bit upp på stammen. Knärot blommar med vita diskreta blommor under sommaren men de små bladrosetterna syns i mossan hela året om inte snön täcker marken. Även den värmeälskande murgrönan är en signalart.

Rödlistade arter

Det finns många rödlistade arter i reservatet. Att en art finns med på den svenska rödlistan betyder att den har det besvärligt på något sätt. Att den till exempel minskar i antal. Oftast beror problemen på att artens favoritmiljöer växer igen eller förstörs på annat sätt.

Om skogen avverkas innan den blivit 100 år får till exempel vedsvampen tallticka problem. Skalbaggen reliktbock behöver också riktigt gamla tallar för att överleva. De träden finns i Utterviks naturreservat.

Det ädla lövträdet ask angrips sedan några decennier av en svampsjukdom och antalet friska träd minskar i hela landet. Askar finns fortfarande i naturreservatet.

Orkidéerna nästrot och tvåblad, slåtterfibbla och den lilla vedtrappmossan (ca 1 cm) är andra exempel på rödlistade arter i reservatet. Hör du ett svagt men regelbundet gnisslande inne skogen, ungefär som ett gnisslande hjul på avstånd, kan det vara Europas minsta fågel – kungsfågeln. Det är inte riktigt klarlagt varför den minskar så mycket i antal att den måste tas med i rödlistan.

Hitta hit

Utterviks naturreservat ligger intill Utterviks fritidshusområde, 5 kilometer söder om Buskhyttan, 3 km söder om Tunabergs kyrka och 16 km söder om Nyköping. Sörmlandsleden etapp 38 passerar genom området.

Läs mer om Uttervik och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats