En skog vid ett kärr.

Fräkenkärret naturreservat

I naturreservatet Fräkenkärret, sydost om Öster Malma, finns många naturtyper. Här hittar du säregna våtmarker där ovanliga fågelarter vistas. 

På sikt kommer dessa naturtyper att utvecklas till värdefulla biotoper för naturskogsgynnade mossor och lavar samt för den lägre faunan, till exempel insekter.

Våtmarken har satt sin prägel på Fräkenkärret

Det är också till detta område som de största naturvärdena är knutna. Våtmarksvegetationen domineras av vitmossor och starr.
Kärret - som egentligen är en igenväxande damm, har tidigare tjänat driften vid Torpesta kvarn. Kvarndriften upphörde i början av 1940- talet.

Hitta till Fräkenkärret

Fräkenkärret ligger mellan Nyköping och Gnesta, söder om sjön Likstammen.Området nås från vägen förbi Öster Malma, om man tar av mot Timmermon och passerar Torpesta. Det finns en parkering för besökare där vägen passerar reservatets norra sida. Härifrån utgår inga vandringsleder, men det finns en fin klippa med utsikt över kärret, och det kan vara en bra startpunkt för turer på skridskor eller skidor vintertid.

Läs mer om Fräkenkärret, hitta kartor, serviceinformation och särskilda regler på Länsstyrelsens webbplats.