Hantverk

Hantverksgruppen Sörmland

Anatorget 1 i Nyköpings hamn. (Mellan Hotell Kompaniet och Restaurang Rökeriet. 076-141 95 25

Hantverksgruppen Sörmland är en grupp utvalda sörmländskakonsthantverkare som har sommarutställningoch försäljning i Norra Hamnmagasinet iNyköpings hamn.

HANTVERKSGRUPPEN SÖRMLAND är en grupp utvalda sörmländska konsthantverkare som har sommarutställning och försäljning i Norra Hamnmagasinet i Nyköpings hamn.

HANTVERKSGRUPPEN SÖRMLAND The Crafts Group of Sörmland is made up of selected craftsmen and craftswomen from this district of Sweden. In the summertime, products of the Group are on exhibition and sale in one of the old harbour storehouses of Nyköping.

HANTVERKSGRUPPEN SÖRMLAND Die Gruppe besteht aus ausgewählter Kunsthandwerker aus der Region Sörmland. Während der Sommerzeit haben wir eine Verkaufsausstellung in einem idyllischen Hafenmagasin im Hafen von Nyköping.

 

Öppettider

Öppet i sommar 1 juli - 8 augusti. Onsdagar - lördagar kl 14.00 -20.00

Tillgänglighet

Tillgängligt för rullstolar.