Närbild på kupade jordiga händer som håller en planta

Tillsammans för hållbara evenemang

Hej arrangör! Vi vill uppmuntra till att skapa hållbara evenemang. Använd gärna vår checklista.

Allmänt

 • Tänk lokalt i första hand i alla steg i planeringen och utformandet av evenemanget - lokala samarbetspartners, leverantörer, produkter, artister, föreläsare osv. Minskar miljöpåverkan och stöttar den lokala ekonomin och utvecklingen.
 • Vid inköp av varor eller tjänster ta reda på/fråga om företaget har en hållbarhetspolicy eller på annat sätt aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor (både miljömässig och social).
 • Läs på om de 17 globala målen i Agenda 2030 och vad man kan arbeta med för att uppnå dem.
 • Läs mer om Nyköpings kommuns arbete för hållbar utveckling.


Checklista för ett hållbart evenemang

Minska avfallet

 • Inget vanligt vatten på plastflaska till försäljning eller till funktionärer osv.
 • Hänvisa till existerande vattenkranar eller ha med vattendunkar om det inte finns kranvatten lättillgängligt.
 • Använd återvinningsbara miljö-pappmuggar eller karaff med glas istället för plastmuggar.
 • Uppmana alla att ta med egen återanvändningsbar flaska.
 • Identifiera vad som kan skapa avfall i evenemanget. Trycksaker, engångsförpackningar (plastbestick, plastmuggar m.m), konfetti, annat? Kan dessa tas bort helt eller göras på annat sätt; ersättas med miljövänligt/återvinningsbart alternativ eller med digitala lösningar?
 • Om banderoller, roll-ups m.m ska tas fram tänk på att undvika datum och årtal så att de kan återanvändas.

Bra hantering av avfall och återvinning

 • Bör finnas sopkärl för all typ av återvinning (glas, plast, kartong, kompost och brännbart).
 • Sopkärlen ska vara tydliga och pedagogiska. Det ska vara ”lätt att göra rätt” både för besökare och de som jobbar med evenemanget.

Minska transporter

 • Uppmana deltagare att ta sig till evenemanget på ett hållbart sätt; cykla, gå, ta publika transportmedel, samåka.
 • Informera om cykelvägar, busslinjer, närmaste busstopp osv. i kommunikation om evenemanget.
 • Se över de egna transporterna som krävs för evenemanget, kan de planeras och effektiviseras så att de minskas till ett minimum.

Hållbar mat & dryck (försäljning till publik/allmänheten eller mat till deltagare i läger och liknande)

 • Köp in lokala och/eller miljöcertifierade råvaror och produkter så långt det är möjligt och när alternativ finns.
 • Öka på de vegetariska alternativen.
 • Ställ krav på leverantörer av mat och dryck till evenemangen.
 • Vid försäljning till allmänheten kan man t ex lyfta fram/sätta överst på menyn de vegetariska eller miljöcertifierade alternativen.

Ett inkluderande, tryggt, jämlikt, och jämställt evenemang

 • Är evenemanget tillgängligt för alla; kan så många som möjligt delta på lika villkor? Är det handikappanpassat, finns det någonting för barn, finns det någonting som är kostnadsfritt?
 • Kan alla känna sig trygga (säkra) på evenemanget?  Vid stora evenemang; gör en riskbedömning och ha en tidig dialog med Räddningstjänsten och Polisen om det krävs.
 • Behövs specifika åtgärder relaterade till Covid-19? Kommunicera ut hur ni arbetar för att minska smittspridningen.
 • Om bokning av artister, föreläsare, konferencier eller liknande tänk på en så stor bredd som möjligt (sk perspektivtäthet; jämlik representation av kön, ursprung, bakgrund, ålder…)

Bra arbetsmiljö

 • Tydlig arbetsfördelning i projektgruppen som arbetar med evenemanget och  god framförhållning och planering av arbetet innan, under och efter så långt det är möjligt.
 • Möjlighet till pauser för alla om arbetet kräver långa pass och återhämtning efter evenemanget.
 • Korrekta arbetskläder för uppdraget.
 • Om volontärer, timanställda osv. försäkra att de får den information och utbildning de behöver för att utföra arbetet på ett bra sätt.