Gymnastiksal med redskap

Dammlöt

  • Adress: Dammlötsvägen 3B
  • Yta: 180 kvm
  • Linjer för basket, volleyboll och badminton
  • All information om redskap finns på bokningssidan under länken information högst upp på varje gymnastiksals schemasida.