Ordningsregler ridhuset

För allas trivsel och säkerhet så behöver dessa ordningsregler följas. Har du gjort en bokning i ridhuset förutsätts att ordningsreglerna har lästs igenom och godkänts.

Har du frågor eller funderingar får du gärna kontaka lokalbokningen

Innan entré i ridhuset

 • Ytterkläder och täcken tas av och hängs upp på krokar innan ni går in i ridhuset.
 • Knacka på sargdörren och invänta svar innan du går in i ridhuset, se till att staget gått ner i betongplattan så inte sargdörren går upp. Sargdörrarna ska alltid hållas stängda vid ridning.
 • Uppträd lugnt och tyst i ridhuset.
 • Ryttaren ansvarar för att mocka efter sin häst. Detta bevarar underlagen, bidrar till allmän trevnad och gäller hela anläggningen ute och inne. Det finns utplacerade redskap till det.
 • Inga hästar lösa i ridhuset förutom vid arrangerad löshoppning.


Hoppning

 • Hoppning får endast bedrivas enligt schemaläggning eller hyrd betald tid av hela ridhuset/ridbana.
 • Bygg och rivning av hinder skall göras inom bokad tid och ställas tillbaka på sin plats. Ange aktiviteten i bokningen.
 • Vid alla typer av hoppning uppmanar vi till att använda godkänd säkerhetsväst för ryttare under 18 år (enligt Tävlingsreglementet).
 • Ryttare under 18 år får inte hoppa ensamma utan målsman eller annan vuxen godkänd av målsman.


Flera i ridhuset

 • Knacka på sargdörren och invänta svar innan du går in i ridhuset, se till att staget gått ner i betongplattan så inte sargdörren går upp. Sargdörrarna ska alltid hållas stängda vid ridning.
 • Vid ridning i båda varv hålls möte till höger.
 • Skritt rids innanför fyrkantspåret.
 • Ryttare på volten lämnar företräde för de på fyrkantspåret.
 • Halt görs i mitten av en volt.
 • Träning för enskilda ekipage kan förekomma samtidigt som ridhuset/banan är öppen för andra ridande. Ömsesidig respekt gäller i de fallen.
 • Meddela gärna även när du avser att lämna ridhuset. 


Ansvar och policy

Vi förhåller oss till Svenska Ridsportsförbundets regler kring smitta

Du som ryttare och hästägare är ansvarig för att din häst inte har med sig smitta till en tävlingsplats, eller annat tillfälle där flera hästar samlas, i det här fallet Nyköpings ridanläggning Nyäng. Det finns reglerat i TR I moment 112 och säger i korthet att;

ryttare som ska delta i tävling i Sverige respektive i internationell tävling är skyldig att förvissa sig om att:
- hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
- hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.

Se mer info www.ridsport.se/tavling/Smittinfo/forebyggsmitta/